Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Đi lạc

Một tay chị cầm xích chó, một tay chị nắm tay anh, một tay anh nắm tay chị, một tay anh cầm cứt chó. 

Một anh tay cầm xích chó. Một anh tay dắt xe đạp. Hai anh nắm tay nhau. 

Đường tròn. Một mình. Chả nhớ vòng mấy lần. Không biết qua phố nào. Gặp cái  nhìn lạnh lùng... qua ống nhòm. Nóc nhà màu trắng. 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỮA