Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Phần thưởng cho nhà ngoại cảmÔng già ở Mỹ tên là Randi này sẽ trao thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho nhà ngoại cảm nào chứng minh được mình có khả năng siêu nhiên thực sự, mà không nhà ngoại cảm nào thèm. Ở Việt Nam, bác Nguyễn Phúc Giác Hải và trung tâm nghiên cứu của bác ấy khẳng định ngoại cảm với siêu nhiên là có thực. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã giúp tìm bao nhiêu mộ liệt sĩ rồi. Có bạn nào mà biết địa chỉ bác Nguyễn Phúc Giác Hải, hay nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hay cô đồng nào các bạn biết thì báo cho họ liên hệ với ông Randi nhé (đừng liên lạc với tớ). Chắc các nhà ngoại cảm với cô đồng chả quan tâm đến tiền đâu, các bạn cố gắng thuyết phục họ cứ lấy đi, thứ nhất là để ông già Mỹ kia và cả thế giới phải tin ngoại cảm là có thật, thứ hai là có 1 triệu đô làm từ thiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỮA