Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Chỉ là giao duyên?

Mình có một thắc mắc về Quan họ, khi hát đối đáp với nhau xong, tức là sau khi hát giao duyên ấy, các anh hai chị hai có giao hợp không? Chả lẽ chỉ đến hò hát suốt đêm, có khi cả ngủ với nhau nữa, mà lại không làm gì?
Suy luận của mình là ngày xưa ấy, bọn trai làng nó không cho trai làng khác đến lấy gái làng mình, nên người làng nọ không lấy người làng kia được. Quan họ là cái cớ để những người yêu nhau ứ đến được với nhau thỉnh thoảng gặp nhau làm tí, giống như kiểu đi chợ tình. Chả biết nghĩ thế đúng không? Hỏi người yêu mình, người yêu mình bảo mình bệnh hoạn, chả dám hỏi ai nữa, haizzz. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỮA